Helft van de werknemers in zorg en welzijn blijft binnen de sector na baanwissel

Gepupliceerd: 20 juni 2024 | door Redactie

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de instroom van werknemers in deze periode steeds de uitstroom overtroffen. Hoewel de uitstroom de laatste drie jaar is toegenomen tot meer dan 150.000 per jaar, blijft deze relatief laag in vergelijking met andere sectoren.

Netto groei ondanks toename in uitstroom

In het derde kwartaal van 2023 steeg het aantal werknemers in de zorg en welzijn met ruim 21.000, ondanks een uitstroom van 151.000 werknemers. De instroom was met 172.000 werknemers aanzienlijk hoger, wat bijdroeg aan de netto groei. Dit patroon van hogere instroom dan uitstroom benadrukt de aantrekkingskracht van de sector.

Relatief lage uitstroom in vergelijking met andere sectoren

De uitstroom in de zorg- en welzijnssector (inclusief kinderopvang) bedraagt slechts 11 procent, aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 20 procent voor alle bedrijfstakken. Samen met openbaar bestuur en onderwijs heeft de zorg- en welzijnssector een van de laagste uitstroompercentages. 

Interne mobiliteit binnen zorg en welzijn

Een opvallend gegeven is dat ongeveer de helft van de werknemers die van baan wisselen binnen de zorg- en welzijnssector blijft. Dit wijst op een hoge interne mobiliteit, waarbij werknemers overstappen tussen verschillende branches binnen de sector, zoals van ziekenhuizen naar verpleging en thuiszorg, of binnen dezelfde branche. Deze flexibiliteit biedt werknemers diverse carrièremogelijkheden zonder de sector te verlaten.

Jongere werknemers wisselen vaker van baan

Hoewel jongere werknemers vaker van baan wisselen, blijft de uitstroom in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar binnen de zorg en welzijn een van de laagste vergeleken met andere sectoren. Dit toont aan dat de sector aantrekkelijk blijft voor jonge professionals, wat essentieel is voor het behoud van talent en de continuïteit van zorg.

Interne mobiliteit binnen de sector stimuleren

De blijvende groei en de interne mobiliteit binnen de zorg- en welzijnssector bieden veel kansen. Het stimuleren van loopbaanontwikkeling en interne doorgroeimogelijkheden kan helpen om werknemers te behouden en de uitstroom te beheersen. Deze strategieën zijn cruciaal om de aantrekkelijkheid van de sector te waarborgen en de personeelsgroei voort te zetten.