Langer ouderschapsverlof vanaf 2022

De regeling rond het ouderschapsverlof wordt vanaf augustus 2022 uitgebreid met 9 weken die voor een deel worden doorbetaald. De verlofweken moeten wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, besluit het kabinet.

Meer mogelijkheden voor werkende ouders

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken is het verlof bedoeld om ouders meer mogelijkheden te geven om een baan te hebben en meer tijd door te brengen met hun pasgeboren kind. Koolmees: ‘Daarmee maken we de taakverdeling tussen de zorg voor jonge kinderen en werken makkelijker.’

UWV keert tegen die tijd de verlofuitkeringen uit. Zo’n uitkering is de helft van het dagloon van de werknemer, tot de grens van het maximum dagloon. Het ministerie van SZW stelt het maximale bruto dagloon vast en bedraagt vanaf 1 januari 2020 €219,28. De regeling geldt naar schatting voor zo’n 200.000 ouders.

Zo zit het ouderverlof in elkaar

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij ook 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. Als de 9 weken betaald verlof vanaf 1 augustus 2022 erbij komt, komt het (deels) betaalde partnerverlof op 15 weken. Moeders hebben op dit moment 16 tot 20 weken betaald zwangerschapsverlof en vanaf 1 augustus 2022 komen daar 9 weken deels betaald ouderschapsverlof bij.

In de eerste 8 levensjaren van een kind kunnen ouders momenteel 26 weken ouderschapsverlof opnemen Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald, tenzij er in de cao of binnen een organisatie een doorbetaling is geregeld. Vanaf augustus 2022 worden de eerste 9 weken van die 26 weken betaald door de overheid.

Volledige doorbetaling?

Vakbond FNV pleit echter voor een volledige doorbetaling van de 9 weken ouderschapsverlof. En niet alleen de helft. Volgens FNV kan niet iedereen tijdelijk leven met de helft van zijn loon. Bestuurslid Judy Hoffer: ‘Met deze regeling zal niet iedereen de volle 9 weken verlof opnemen, maar alleen die mensen die het zich kunnen veroorloven. Op deze manier is het een verlof voor de rijken.’