Moet je een uitzendkracht ook een ontslagvergoeding betalen?

Uitzendkrachten hebben wel recht op een transitievergoeding, maar de inlener hoeft deze niet aan de uitzendkrachten te betalen, al zal deze kostenpost natuurlijk wel in het uitzendtarief verdisconteerd zijn.

Dit zit zo. Als een werknemer op initiatief van de werkgever uit dienst gaat, dan moet de werkgever een ontslagvergoeding aan de werknemer betalen. Dat geldt bijna altijd. Deze ontslagvergoeding heet een ‘transitievergoeding’ en de regeling staat in de arbeidswet. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld op éénderde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De regeling geldt voor alle werknemers ongeacht welk contract ze hebben en ongeacht hoe lang ze bij de werkgever hebben gewerkt. Deze regeling geldt dus inderdaad ook voor uitzendkrachten.

Maar de inlener is niet de officiële werkgever van de uitzendkracht, dat is het uitzendbureau. Dus niet het bedrijf waar de uitzendkrachten hun werkzaamheden hebben verricht, maar het uitzendbureau al de transitievergoeding moeten betalen. Als de inlener de uitzendkracht niet meer nodig heeft en het uitzendbureau kan de uitzendkracht ook niet ergens anders plaatsen, dan geldt dat als einde dienstverband op initiatief van het uitzendbureau en dan moet het uitzendbureau dus een transitievergoeding aan de uitzendkracht betalen.