Vakantiedagen en ziekte. Hoe zit dat precies?

Vraag 1 – Bouwt een zieke werknemer vakantiedagen op?

Het antwoord is ja. Zo lang een werknemer aanspraak heeft op loon, bouwt hij ook vakantiedagen op. Dat betekent ook dat hij geen vakantiedagen meer opbouwt als na 104 weken ziekte de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever ophoudt. Maar tot die tijd dus wel. Het maakt daarbij niet uit voor welk percentage een werknemer ziek is. De vakantiedagenopbouw is gerelateerd aan de normale arbeidsduur (het urenaantal dat de werknemer werkt als hij niet ziek is).

Vraag 2 – Gaan vakantiedagen van een zieke werknemer van zijn saldo af?

Jazeker. Als een zieke werknemer op vakantie gaat, dan neemt hij gewoon vakantiedagen op. Als een werknemer bijvoorbeeld normaal gesproken 40 uur per week werkt en tijdens zijn ziekte 20 uur werkt, dan neemt hij 40 uur vakantie op als hij een week weg gaat. Dat geldt ook voor zieke werknemers die helemaal niet kunnen werken. Ook zij nemen het normale aantal uren dat zij gewoonlijk werken aan vakantie op.
Dat betekent ook dat wanneer een werknemer vier, in plaats van acht uur per dag werkt vanwege zijn ziekte, er acht uren van zijn vakantiesaldo worden afgeschreven als hij een dag vrij neemt.

Vraag 3 – Verlopen vakantiedagen van zieke werknemers ook?

Ja, die verlopen ook. De wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli van het jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus als een werknemer in 2018 15 wettelijke vakantiedagen opbouwt, dan moet hij die voor 1 juli 2019 opgenomen hebben. Als dat niet is gelukt, dan vervallen deze vakantiedagen.  Deze regel geldt óók voor zieke werknemers. Dat is alleen anders als de werknemer niet in staat was om zijn vakantiedagen op te nemen. Dat kan uiteraard met name bij zieke werknemers het geval zijn, bijvoorbeeld als zij langdurig in het ziekenhuis liggen of te ziek zijn om vakantie te nemen.

Vraag 4 – Welk loon moet worden betaald aan zieke werknemers tijdens hun vakantie?

Als een werknemer ziek is en tijdens zijn ziekte minder dan 100% van zijn loon uitbetaald krijgt, bijvoorbeeld 90% of 80% of 70%, dan geldt dat niet gedurende de tijd waarin zij vakantie genieten. Vakantiedagen worden altijd tegen 100% van het laatstverdiende loon uitbetaald, ook tijdens ziekte.

Een voorbeeld
Hans heeft een brutoloon van €6.000,- bruto per maand. Hij is sinds het begin van het jaar twee jaar volledig arbeidsongeschikt. Zijn loondoorbetaling is gedaald naar 70% van het maximum dagloon, tot een bedrag van €3.218,87 bruto per maand. Hij gaat aankomende week voor twee weken met vakantie.
Tijdens de vakantie van Hans moet aan hem zijn volledige loon ad €6.000,- bruto per maand worden uitbetaald.

Vraag 5 – Moet een zieke werknemer vakantie aanvragen?

Ja, dat moet hij. Als een zieke werknemer op vakantie wil, dan moet hij dat op de gebruikelijke manier bij zijn werkgever aanvragen. Dat geldt ook als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is. De werkgever heeft namelijk de mogelijkheid om de bedrijfsarts om advies te vragen over de mogelijke negatieve gevolgen van de vakantie voor het herstel van de werknemer.