Het kind van de werknemer is ziek, welke verlofregelingen gelden?

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is volledig doorbetaald. Het mag worden opgenomen om met het kind naar de dokter of naar het ziekenhuis te gaan. Ook mag calamiteitenverlof worden opgenomen als een plotselinge en acute situatie moet worden opgelost. Bijvoorbeeld als een kind ’s ochtends te ziek blijkt om naar school te gaan. De tijd die nodig is om opvang te regelen valt dan onder het calamiteitenverlof.

Zorgverlof

Ouders hebben verder recht op twee weken per jaar kortdurend zorgverlof. Dit verlof is niet volledig doorbetaald. De werkgever moet gedurende dit verlof minimaal 70% van het loon doorbetalen. Het mag alleen worden opgenomen als het kind alleen door de ouder verzorgd kan worden. Als het kind in het ziekenhuis ligt, dan krijgt het verzorging van de verpleging. De ouder kan dan geen kortdurend zorgverlof opnemen.

De ruimst zorgverlofregeling qua tijd is het langdurend zorgverlof. Dit mag voor maximaal 6 weken per jaar worden opgenomen voor de verzorging van het kind. Maar dit verlof is onbetaald.

Geboorteverlof

De partner van de moeder kan na de geboorte van het kind één werkweek betaald geboorteverlof opnemen. Daarna heeft de partner recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt 5 weken en kan gespreid worden opgenomen. Tijdens dit verlof krijgen werknemers een UWV-uitkering die 70% van hun dagloon bedraagt.

Ouderschapsverlof

Als het kind jonger is dan 8 jaar, dan kunnen ouders ook nog ouderschapsverlof opnemen. Dit kan voor maximaal 6 maanden. In het eerste levensjaar van het kind kunnen kinderen negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.