Zo komen werkgevers in actie voor Oekraïne

Dennis Wesselink, eigenaar van het Haarlemse uitzendbureau Kennemeruitzend kwam vrijwel gelijk na de eerste oorlogsberichten in actie. Hij heeft honderden Poolse uitzendkrachten in zijn bestand. Enkelen van hen, met Oekraïense familieleden, zegden meteen hun dienstverband op. Ze keerden terug naar Polen om daar hun familie op te kunnen vangen. ‘Toen kwam de oorlog ineens heel dichtbij’, zegt Wesselink.

Hij wilde zelf iets doen om te helpen. In een gezamenlijke actie met klanten vulde hij binnen twee dagen enkele bedrijfsbussen met levensmiddelen en andere hulpgoederen. Samen met een paar werknemers leverde hij die persoonlijk af aan vluchtelingen in Polen.

De bedoeling was om in de lege bussen vluchtelingen mee terug te nemen naar Nederland, maar dat is niet gelukt. ‘De heenreis duurde veel langer dan gedacht door lange wachttijden overal. Vluchtelingen mee terugnemen vonden we daarom onverantwoord.’ Wel wil hij eventueel helpen als Poolse medewerkers familie uit Oekraïne naar Nederland wil halen.

Op de vraag of zijn uitzendbureau ook werk gaat bieden aan Oekraïense vluchtelingen, reageert hij terughoudend. ‘De tewerkstelling levert geen problemen op. Maar veel Oekraïners zijn getraumatiseerd. Ze hebben nu eerst andere dingen aan hun hoofd. Werk is in deze fase nog niet aan de orde.’

Rabobank

Een opvallend gebaar komt van de Rabobank dat samen met de veiligheidsregio’s en gemeenten kantoorpanden geschikt maakt voor de opvang van vluchtelingen. Het Rabobank-pand in Montfoort werd in no time met hulp van vrijwilligers omgebouwd tot meerdere woon- en slaapkamers, meldt RTV Utrecht. De wc-blokken hebben douches en er zijn allerlei hulpgoederen aanwezig. Het Rode Kruis zorgt in samenwerking met de gemeente voor meubels en coördineert wat de mensen die straks arriveren allemaal nodig gaan hebben.

Vrijwilligers

De Rabobank kijkt samen met de andere banken op welke manier ze kunnen bijdragen in de eerste financiële behoeften van Oekraïners in Nederland. Ook de medewerkers zelf dragen hun steentje bij, zegt Lisa den Oudendammer. ‘Op het intranet is een pagina ingericht met de initiatieven waar Rabobank bij betrokken is en op welke manier medewerkers eraan kunnen bijdragen. Medewerkers worden door Rabobank gefaciliteerd in tijd om hieraan bij te dragen. Zo kunnen Rabo-collega’s zich individueel of als team aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij de coördinatie van de opvang van vluchtelingen in de Utrechtse Jaarbeurs. In de Jaarbeurs heeft de gemeente noodopvang ingericht en er is een grote vraag naar vrijwilligers. Dit initiatief is in overleg met de gemeente Utrecht tot stand gekomen.’

Staffyou

Ook Pavle Beslic, ceo van uitzendbureau Staffyou, wilde iets extra’s doen voor Oekraïne. Het bedrijf doet een uitbetaling aan de uitzendkrachten. ‘Die verzamelen we twee weken lang en boeken dan over naar het Rode Kruis.’ Een van de medewerkers verzamelde medicijnen en ingeblikte voeding en bracht die naar een verzamelpunt. Tot slot heeft Staffyou z’n platform, met 20 duizend uitzendkrachten, opengesteld om te bemiddelen in vrijwilligers.

Verzamelpunten

Bedrijven kunnen doneren en spullen inleveren via Stichting Oekraïne in Nederland. Verspreid over heel Nederland zijn verzamelpunten ingericht waar spullen naartoe gebracht kunnen worden. Op de website staat een lijst met wat het hardste nodig is (zoals medicatie) en waaraan geen behoefte is (zoals kleding). Een woordvoerster van de stichting zegt dat vooral ook donaties welkom zijn, voor de aanschaf van beschermingsmiddelen als vesten en helmen, medicijnen en medische hulpmiddelen.