9 vragen over de proeftijd

1. Is het mogelijk om een proefperiode af te spreken zonder betaling van loon?

Nee, het is niet mogelijk om een werknemer gedurende een proefperiode werkzaamheden te laten verrichten, zonder dat daarvoor loon wordt betaald. Anders zou het kunnen zijn als sprake is van een stage. Denk hierbij aan een (korte) periode (bijvoorbeeld één dag) waarin de (potentiële) werknemer als laatste stap in de sollicitatieprocedure meeloopt op het werk. Daarbij is essentieel dat die korte periode echt is bedoeld als kennismaking met de werknemer, het bedrijf, collega’s en het werk en er dus geen productieve arbeid wordt verricht. Lees verder.

2. Kan een nieuwe proeftijd worden afgesproken als een werknemer een nieuwe functie gaat uitoefenen?

Ja, de nieuwe functie moet dan wel duidelijk anders zijn. Uiteraard zal bovendien een geldig proeftijdbeding overeengekomen moeten worden.

3. Hoe werkt ontslag binnen de proeftijd?

In de arbeidsovereenkomst kan een werkgever met een werknemer een proeftijd overeenkomen. Dat is anders bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of minder; in dat geval mag – sinds 1 januari 2015 – géén proeftijd overeengekomen worden. Lees verder

4. Moet een reden worden opgegeven bij ontslag tijdens de proeftijd?

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het antwoord op deze vraag ‘ja’, als de andere partij om opgave van de reden van het (proeftijd)ontslag vraagt, dan moet de reden worden gegeven. Op het niet opgeven van een reden staat overigens geen sanctie.

5. Is verlenging van de proeftijd mogelijk als de werknemer tijdens de proeftijd ziek wordt?

Nee, de proeftijd mag niet worden verlengd boven de maximale duur van de proeftijd.

6. Mag de proeftijd verlengd worden als werknemer en werkgever beiden hiermee instemmen?

Nee, dat mag niet. De maximale proeftijd wordt ook wel ‘ijzeren proeftijd’ genoemd, er mag echt niet van worden afgeweken. Als van de maximale proeftijd wordt afgeweken is de proeftijd nietig en is de werknemer vanaf de eerste werkdag in dienst. Verlengen van de proeftijd is een groot risico voor de werkgever: als de werknemer met een verlengde proeftijd wordt ontslagen is het ontslag nietig omdat er geen proeftijd heeft bestaan. Als de werknemer zich bedenkt over de afspraak trekt de werkgever altijd aan het kortste eind.

7. Wat is het gevolg als de overeengekomen proeftijd langer is dan toegestaan?

Het hele proeftijdbeding is dan niet geldig.

8. Mag ik een zieke werknemer tijdens zijn proeftijd ontslaan?

Ja, dat mag. Bovendien blijft de duur van de proeftijd hetzelfde. Deze wordt dus niet doorgeschoven.

9. Mag ontslag tijdens de proeftijd omdat de werknemer zwanger is?

Nee, de zwangerschap mag niet de reden zijn voor het proeftijdontslag.

Meer lezen?