Achmea heeft een ‘groene’ nieuwe cao

Alle medewerkers van verzekeringsbedrijf Achmea – momenteel zijn dat er circa 12.000 – krijgen vanaf 2023 eenmalig een klimaatbudget van 2.500 euro netto. Hiermee laat Achmea, bekend van merken zoals Zilveren Kruis en Centraal Beheer, zien dat het ambitieus is op klimaatgebied. Medewerkers kunnen het budget inzetten voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan verduurzaming. Zoals isolatie van de eigen woning, een energiezuinige wasmachine of een fiets voor het woon-werkverkeer.

Opleidingen naar eigen keuze

Het opleidingsbudget is een ander interessant speerpunt. Bij de aankondiging van de nieuwe cao werd dit namelijk een ‘onbeperkt opleidingsbudget’ genoemd. Het komt erop neer dat alle medewerkers en alle uitzendkrachten die langer dan 3 maanden voor Achmea werken, de mogelijkheid hebben om naar eigen keuze opleidingen te volgen uit een brede opleidingscatalogus. Toestemming van de leidinggevende is niet nodig en het afdelingsbudget is ook geen beperkende factor.

Loonsverhoging

Verdere afspraken in de nieuwe groene cao, waar overigens de vakbonden CNV en FNV wél en De Unie niét mee instemde, betreffen onder meer loonsverhoging. De lonen stijgen per 1 januari 2022 met 3 procent en per 1 januari 2023 met nog eens 1 procent. Daarnaast krijgt iedere medewerker in januari 2023 een eenmalig bedrag van 750 euro bruto. Ook de pensioenpremie wordt gemaximeerd, namelijk op 40 procent van de pensioengrondslag. Daarnaast komt er een RVU-regeling voor medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De nieuwe groene cao heeft een looptijd van 1 december 2021 tot 1 december 2023.