Mag het verbieden van concurrerende nevenwerkzaamheden?

Het antwoord van Edith van Schie

Sinds 1 augustus 2022 mag een werkgever zijn werknemers inderdaad niet meer zonder meer verbieden om naast hun baan ook nog andere werkzaamheden te verrichten. Verbieden mag nog wel, maar alleen als een werkgever daar een goede, objectieve reden voor heeft, zoals de gezondheid en veiligheid van de werknemer, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. Maar het mogen ook andere redenen zijn. Het is niet verplicht om de reden van tevoren schriftelijk vast te leggen, de reden voor het verbod mag je ook later geven. Maar let op! De nieuwe regels gelden ook voor eerder gemaakte afspraken over nevenwerkzaamheden.

Door de objectieve reden “het vermijden van belangenconflicten”, kan je dus wel een algemeen verbod op het verrichten van concurrerende nevenwerkzaamheden opleggen.
Wat je als werkgever zou kunnen doen is:

  1. werknemers verplichten om de werkgever te informeren over nevenwerkzaamheden die zij doen of willen gaan doen. Je kunt dan steeds per geval bekijken of er een objectieve reden is om dat nevenwerk te verbieden. En
  2. op voorhand verbieden om de werkgever te beconcurreren tijdens dienstverband. Aan dat laatste verbod zou je dan moeten toevoegen dat de objectieve reden om deze nevenarbeid te verbieden is “het vermijden van belangenconflicten”.