Reizen naar het werk: hoeveel reistijd mag je van een werknemer vragen?

Als iemand solliciteert, dan spreken de werkgever en de werknemer af wat de standplaats vanwaaruit de werknemer zijn werk zal gaan doen. De werknemer maakt dan de afweging of de reistijd haalbaar is en gaat aan de slag. Eventueel worden afspraken gemaakt over thuiswerken. Maar als een bedrijf verhuist, bijvoorbeeld door een verandering van eigenaar. Kan die werknemer opeens te maken krijgen met een flink toegenomen reistijd.

Uitspraken

In de wet is niet geregeld wat een redelijke reistijd van en naar het werk is. De regels hiervoor moet je afleiden uit rechtspraak. Zo zijn er verschillende uitspraken waarin een toegenomen reistijd in een concreet geval is beoordeeld. Zo oordeelde de kantonrechter Maastricht dat dat een werknemer die als gevolg van een reorganisatie met een reistijdvermeerdering van circa anderhalf uur te maken krijgt, dat – zeker gezien de door de werkgever aangeboden thuiswerkmogelijkheden en hotelovernachtingen – moet accepteren. De kantonrechter Utrecht oordeelde dat een werknemer die als gevolg van een reorganisatie met een reistijdtoename van circa 3 uur te maken krijgt, dat had moeten accepteren, zeker nu de werkgever een reistijdcompensatie van 2 uur per dag kreeg aangeboden.

De kantonrechter Hoorn oordeelde aan de andere kant dat acht uur reizen per dag weer wat te gortig is. De rechter vond dat de werknemer terecht had geweigerd om haar werkzaamheden te hervatten in een andere vestiging. Omdat een reistijd van in totaal acht uur per dag te veel is.

Conclusie

De voorzichtige conclusie die je uit dit overzicht kunt trekken, is dat je van een werknemer een reistijdvermeerdering tot drie uur per dag wel mag vragen (afwijkende (individuele of collectieve) afspraken daargelaten). Je moet daar dan wel een goede reden voor hebben. En je moet de werknemer op enige wijze – ook al is het tijdelijk – compensatie aanbieden. Bekijk ook mogelijkheden tot thuiswerken. Naarmate je als werkgever de bezwaren van de werknemer beter weet weg te nemen, bijvoorbeeld door het bieden van reistijdcompensatie, hotelovernachtingen en/of verhuismogelijkheden, moet de werknemer eerder instemmen.