Top 5 rekentools voor HR

1. Transitievergoeding

Met deze tool kun je de transitievergoeding berekenen. Het maximum voor de transitievergoeding voor 2021 is €84.000. Voor het berekenen van de looncomponenten die je moet invullen in de tool bij het berekenen van het bruto maandinkomen (via de rekenmachine) kun je deze rekenhulp gebruiken. 

2. Afspiegelen

Soms zijn de financiële of  bedrijfseconomisch omstandigheden  van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om te herstructureren of te reorganiseren. Zo’n herstructurering of reorganisatie kan leiden tot gedwongen ontslagen. Bereken wie je voor ontslag moet voordragen bij bedrijfseconomische redenen.

3. Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Met deze tool bereken je wanneer het zwangerschapsverlof van de werkneemster ingaat en het bevallingsverlof eindigt. In Brightmine HR Compliance Center vind je meer informatie over de regels rondom het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

4. Bruto-netto loon

Je kan met behulp van deze tool een berekening maken van het brutoloon van een medewerker, zodat je kan zien wat de medewerker van zijn brutoloon, netto overhoudt. Tevens geeft de tool een overzicht van de verschuldigde loonheffing (loonbelasting / premie volksverzekeringen) bij het desbetreffende brutoloon.

5. Verzuimcijfers

Niets is vervelender dan veel ziekteverzuim. Maar wat is veel? Met deze tool van je de drie belangrijkste indexcijfers bepalen om de verzuimproblematiek in kaart te brengen. Het verzuimpercentage, de verzuimfrequentie en de gemiddelde verzuimduur kan je per jaar, per kwartaal of per maand berekenen.