Hoe verleng je een tijdelijk contract?

Ketenregeling

Houd bij het verlengen van een arbeidscontract altijd rekening met de ketenregeling. De ketenregeling is een wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten je achter elkaar met een werknemer kunt sluiten, voordat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De ketenregeling kent twee maxima. Allereerst mag je maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten achter elkaar sluiten met een werknemer. Het vierde tijdelijke arbeidscontract is automatisch een vast arbeidscontract. Zit er een tussenpoos van meer dan zes maanden tussen de verschillende tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Dan wordt de keten doorbroken en begint de telling opnieuw.

Daarnaast mag je in drie jaar tijd maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten sluiten met een werknemer. Na die drie jaar ontstaat ook automatisch een vast arbeidscontract. Zit er een tussenpoos van minder dan zes maanden tussen de arbeidscontracten, dan telt de tussenpoos mee voor de berekening van deze termijn. Is er een tussenpoos van meer dan zes maanden, dan gaat de keten opnieuw lopen.

Concurrentiebeding, relatiebeding en coachingbeding

Check ook in hoeverre in het eerdere contract een concurrentiebeding is opgenomen. ls dit het geval, dan moet je dat beding in de verlenging van het contract expliciet opnemen. Anders is het niet geldig voor het volgende contract. Houd er wel rekening mee dat een concurrentiebeding in een tijdelijk contract alleen is toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Als werkgever moet je dan een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang hebben bij het overeenkomen van dit specifieke beding met deze specifieke werknemer.

Aanzegging

Je bent verplicht om aan medewerkers met een tijdelijk contract van zes maanden of langer minimaal één maand voordat dit contract afloopt te laten weten of je het contract al dan niet verlengt (aanzegging). Als je de tijdelijke arbeidsovereenkomst wilt voortzetten, dan moet je bovendien in de aanzegging zetten onder welke voorwaarden je dat doet.