Moet ik het cao-loon of het wettelijk minimumloon betalen?

Het antwoord van Edith van Schie

In cao’s wordt vaak een salarisgebouw opgenomen. Werknemers die onder die cao vallen hebben recht op minstens het loon dat in dat salarisgebouw wordt genoemd. Maar daarnaast geldt in Nederland het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werkgevers in Nederland, dus voor werkgevers waar geen cao van toepassing is, maar ook voor werkgevers bij wie wel een cao van toepassing is.

Als het minimumloon in de geldende cao lager is dan het wettelijk minimumloon, dan gaat de wet voor op de cao. Dat betekent dus dat deze werknemer inderdaad gelijk heeft; hij heeft minstens recht op het wettelijk minimumloon. Als zijn cao-loon lager is dan het wettelijk minimumloon, dan heeft hij dus inderdaad recht op verhoging van zijn loon tot het wettelijk minimum.

Nu zullen partijen die een cao afsluiten natuurlijk nooit loonschalen maken waarin lagere lonen staan dan het wettelijk minimumloon. Maar vanaf begin dit jaar is het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15% gestegen. Als de cao daaraan nog niet is aangepast, dan kan het dus voorkomen dat door deze verhoging het wettelijk minimumloon ineens hoger uitvalt dan het cao-loon. Dan moeten de werkgevers de lonen dus verhogen tot het wettelijk minimum.