Moet je reiskosten- en thuiswerkvergoeding verhogen?

Het antwoord van Edith van Schie

Nee die verplichting is er niet. Sterker nog. Je bent als werkgever sowieso niet verplicht om een reiskosten- of thuiswerkvergoeding aan je medewerkers te betalen. De aangekondigde verhogingen slaan op de maximale bedragen die een werkgever belastingvrij aan zijn medewerkers mag betalen. Voor reiskosten was dat altijd maximaal 19 cent per kilometer, dat wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 21 cent per kilometer en per 1 januari 2024 wordt de reiskostenvergoeding nogmaals verhoogd tot 22 cent per kilometer. Voor vergoeding van thuiswerkkosten was de maximale belastingvrije vergoeding € 2 per thuiswerkdag, dat wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot € 2,15 per thuiswerkdag.

Maar je mag er als werkgever ook voor kiezen om een lagere reiskosten- en thuiswerkvergoeding te betalen. Of om bijvoorbeeld alleen reiskosten of alleen thuiswerkkosten te vergoeden. En niets vergoeden mag dus ook.

Het is ook prima om een hogere reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding aan je werknemers te betalen, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat over het meerdere belasting en sociale premies betaald moeten worden.

Als je met je medewerkers de afspraak hebt gemaakt dat de maximaal fiscaal toegestane reiskostenvergoeding aan de medewerkers wordt betaald, dan is het een ander verhaal. In dat geval moet je je aan die afspraak houden en vanaf 1 januari 2023 21 cent per kilometer betalen. Dat geldt natuurlijk ook voor soortgelijke afspraken over een thuiswerkvergoeding.