Definitieve sociale premies 2022 bekend

De definitieve sociale premies staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gepubliceerd in de Staatscourant. De meeste voorlopige premies die op Prinsjesdag zijn bekend gemaakt blijven gelijk.

AwF-premie vanaf 1 januari 2022

De Awf-premie hoog stijgt van 5,34% (augustus 2021) naar 7,70% en de lage Awf-premie stijgt van 0,34% (augustus 2021) naar 2,70%. De premies staan weer op het niveau van januari 2021. Eerder dit jaar kregen werkgevers een korting op de Awf-premie in verband met de afschaffing van het BIK. Klik hier voor meer informatie.

AoF-premie vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor De Aof-premie géén basispremie meer voor alle werkgevers. Dan geldt een gedifferentieerde premie. Die is voor kleine werkgevers 5,49% (tot en met 25x gemiddeld premieplichtig loon) en voor grotere werkgevers 7,05% (loonsom groter dan 25x gemiddeld premieplichtig loon). Deze loongrenzen zijn hiermee gelijkgetrokken aan de Whk-verdeling klein/middelgrote en grotere werkgevers. Klik hier voor meer informatie.

Maximum premie loon en bijdrageloon

Het maximumpremieloon stijgt naar € 59.706, de bijdrage ZVW voor de werkgever is 6,75 % en de uniforme opslag kinderopvang is 0,50%.

Overzicht van (gewijzigde) premies

Premie20212022
Awf-laag0,34%2,70%
Awf-hoog5,34%7,70%
Aof-laag5,49%
Aof-hoog7,05%
Ouderdomsfonds (AOW)17,90%17,90%
Uniforme opslag kinderopvang0,50%0,50%
Nabestaandenfonds (ANW)0,10%0,10%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)0,68%0,68%