Welke houdbaarheidsdatum hebben officiële waarschuwingen?

De HR-vraag van de week

Wij zijn benieuwd naar de houdbaarheidsdatum van officiële waarschuwingen. Wij hebben een medewerker die de kantjes er vanaf loopt terwijl we – zéker in de huidige tijd – mensen nodig hebben die zich ten volle inzetten. Ik ben nu een soort ontslagdossier aan het aanleggen. In zijn personeelsdossier zit een aantal recente en minder recente officiële waarschuwingen. Welke waarschuwingen uit het verleden tellen nu nog mee in een ontslagprocedure?

Het antwoord van expert Edith van Schie

Hoewel één en ander natuurlijk afhangt van de specifieke omstandigheden, geldt in het algemeen een houdbaarheidstermijn van officiële waarschuwingen van vijf jaar. In wet- en regelgeving staat niets over de ‘houdbaarheidsdatum’ van eerder gegeven waarschuwingen, maar rechters hebben zich in het verleden wel meermaals uitgelaten over de waarde van eerder gegeven waarschuwingen.

Houdbaarheidsdatum officiële waarschuwingen ongeveer 5 jaar

Uit die uitspraken blijkt dat een waarschuwing na ongeveer vijf jaar zijn kracht wel heeft verloren. De waarde van waarschuwingen van recentere data hangt echter ook nog wel af van de vraag of het soort overtreding dat in het verleden is begaan raakvlakken heeft met de problemen die op dat moment aan de orde zijn.

Als een werknemer bijvoorbeeld drie jaar gelden is gewaarschuwd voor roken op een plek waar dat niet is toegestaan, dan heeft dat niet zoveel invloed op de beoordeling van agressief gedrag tegenover een leidinggevende. Maar als het gaat over het overtreden van bedrijfsregels, dan telt het eerder overtreden van de rookregels wel mee. Ook de ernst van eerdere overtredingen is natuurlijk van belang. Als een eerdere overtreding (bijna) genoeg was voor ontslag, dan telt dat zwaarder dan een licht vergrijp uit het verleden.

Bron: De Financiële Telegraaf