Eerste Kamer stemt in met pensioenwet: wat moet je weten?

Met de instemming van de Eerste Kamer is de pensioenwet definitief. Ligt jouw organisatie op schema? In dit overzicht verzamelden we alles wat je als HR moet weten en doen.

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Tijdens de behandeling zegde minister Schouten toe dat fondsen uiterlijk op 1 januari 2028 moeten overgaan op het nieuwe stelsel, een jaar later dan de eerdere deadline. Bovendien kan alsnog worden besloten de deadline verder uit te stellen, mocht dat nodig zijn. Tijdens de behandeling werden ook enkele moties aangenomen. Zo wordt de RVU (regelingen voor vervroegde uittreding) voortgezet en komt er voor lager betaalden een een verruiming van de regeling. 

Wet toekomst pensioenen: dit betekent het voor HR

De Wet toekomst pensioenen (WTP) gaat het Nederlandse pensioenstelsel volledig ‘op de schop’ gooien. Pensioencontracten moeten worden aangepast en werkgevers hebben behoorlijk wat keuzes te maken, die zij in transitieplannen en in overleg met medezeggenschapsorganen en werknemers zullen moeten verantwoorden. Wat gaat er wijzigen? Wat moet je als werkgever doen en waar moet je opletten? Pensioendeskundige Ronald Doornbos praat je in een uur helemaal bij. Bekijk het webinar terug.

De nieuwe pensioenwet in vogelvlucht

Wat houdt de pensioenwet precies in? In dit artikel krijg je in heldere taal uitgelegd wat er verandert met de komst van de nieuwe wet.

Check: stappenplan voor wijziging van de pensioenregeling

In de transitiefase naar het nieuwe stelsel moet je een aantal belangrijke stappen zetten. Deze vind je terug in een overzichtelijk stappenplan.

Samenwerken met de ondernemingsraad

In de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de keuzes er liggen heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol. Wanneer een werkgever een eigen regeling afsluit bij een verzekeraar of een zogeheten premie-pensioeninstelling (PPI) heeft de OR bijvoorbeeld volledig instemmingsrecht. Maar ook als de pensioenregeling op een hoger leven wordt onderhandeld, kan de OR meepraten over vrijwillige aanvullende regelingen. Hoe trek je hierin samen op?

Nog geen pensioenregeling? Dan gaat er iets veranderen

Zo’n 10% van de werkgevers heeft geen pensioenregeling voor de werknemers. Een pakket aan maatregelen moet daar verbetering in brengen, waaronder een informatieplicht en een basispensioenproduct.

Doorzoek pensioengegevens

Brightmine biedt toegang tot alle pensioengegevens van alle bedrijfstakken en een groot aantal beroepspensioenfondsen in Nederland. Je hebt toegang tot jaarlijkse variabele gegevens per fonds en per jaar, denk aan premies, franchises, indexatiecijfers, opbouwpercentage en pensioengrondslag.