Wat als je vergeet het jaarcontract te verlengen?

Functie CHRO

Het antwoord van Edith van Schie

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt normaal gesproken ‘van rechtswege’ af. Dat betekent dat het dienstverband automatisch eindigt; daar is geen enkele actie van de werkgever of van de werknemer voor nodig. Maar als de werknemer na het automatisch einde van het tijdelijke contract gewoon blijft doorwerken en als de werkgever daar geen bezwaar tegen maakt, dan is er sprake van stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Concreet betekent dit, dat de arbeidsovereenkomst door het doorwerken automatisch is verlengd voor de duur van een jaar en dat de arbeidsvoorwaarden die in het eerste contract staan, ook gelden voor het volgende jaarcontract.

Hoewel een werkgever wettelijk verplicht is om de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van het jaarcontract aan te zeggen te laten weten of het contract wel of niet wordt voortgezet, is het vergeten daarvan niet van invloed op het al dan niet automatisch aflopen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Als je als werkgever vergeet om aan te zeggen, dan is het gevolg dat de werknemer een aanzegvergoeding – een bedrag tot maximaal een maandsalaris – van de werkgever kan eisen. Let op: dat kan hij óók als het dienstverband is voortgezet.

Lees hier de vraag van de vorige weken: