Hoe Universiteit Utrecht de cao-data van Brightmine inzet voor onderzoek  

Klantcase Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht Logo

Naam: Emilie Rademakers
Titel: Assistent professor
Organisatie: Universiteit Utrecht
Industrie: Onderwijs
Organisatie grootte: 9.000 medewerkers
Product: Brightmine collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)

De Universiteit Utrecht is een toonaangevende onderzoeksuniversiteit in Nederland met ongeveer 9.000 medewerkers en ruim 30.000 studenten. Emilie Rademakers is assistent-professor arbeidseconomie aan de gerenommeerde Utrecht University School of Economics. Met circa 5.500 studenten en bijna 700 medewerkers is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie één van de grote faculteiten van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksgroep richt zich op ongelijkheid op de arbeidsmarkt en de invloed van instituties zoals collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) op loonvorming en arbeidsvoorwaarden.

Hands up icon
Process icon
Checklist icon

De uitdaging

Voor wetenschappelijk onderzoek naar loonvorming en arbeidsvoorwaarden in Nederland had de Universiteit Utrecht toegang nodig tot gedetailleerde cao-data. Ze hadden weliswaar informatie over individuele lonen, maar misten belangrijke context over de cao-afspraken die daaraan ten grondslag lagen.

“We wisten niet zoveel over de mechanismen van loonvorming en wat daarvan het institutionele deel is”, aldus Emilie. “Collectieve loononderhandeling is een belangrijk kenmerk van de loonvorming in Nederland, maar we hebben weinig informatie over de exacte afspraken.”

Brightmine background dark

Brightmine was in staat de complete, gedigitaliseerde cao-teksten te leveren waar de onderzoekers naar op zoek waren. “De schaal en de gestructureerde opzet van de cao-data waren voor ons van groot belang”, legt Emilie uit. “We krijgen niet alleen een historisch overzicht van veranderingen in cao-afspraken over de tijd heen, maar ook inzicht in allerlei details zoals loontabellen, scholingsbudgetten en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.” Dit stelt de onderzoekers in staat om verbanden te leggen tussen ontwikkelingen in cao’s en lonen op bedrijfs- en sectorniveau.

Universiteit Utrecht


Emilie Rademakers
Assistent professor

“De schaal en de gestructureerde opzet van de cao-data waren voor ons van groot belang. We krijgen niet alleen een historisch overzicht van veranderingen in cao-afspraken, maar ook inzicht in details als loontabellen en secundaire arbeidsvoorwaarden.”

Emilie Rademakers - Universiteit Utrecht

De resultaten

Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, is de waardevolle cao-data van Brightmine volgens Emilie cruciaal: “Het feit dat we deze informatie naast elkaar kunnen zetten is gewoon heel waardevol, omdat dat in onderzoek vaak niet toegankelijk is.” Het contact met Brightmine verloopt daarnaast ook erg soepel. “Ze zijn zeer behulpzaam met vragen over het gebruik van de data en zijn ook altijd goed bereikbaar.”

Emilie verwacht dat meerdere universiteiten en onderzoeksgroepen in de toekomst gebruik zullen maken van deze unieke cao-dataset voor arbeidsmarktonderzoek. “Ik kan me goed voorstellen dat onderzoekers op hele andere terreinen, bijvoorbeeld milieueconomie, ook geïnteresseerd zouden zijn in de details over hoe werkgeversafspraken geïmplementeerd worden.”

3 voordelen die de Universiteit Utrecht ervaart:

1. Ongekende schaal en historisch perspectief op cao-data 

2. Gestructureerde informatie over details als loontabellen en secundaire arbeidsvoorwaarden

3. Mogelijkheid om verbanden te leggen tussen cao-ontwikkelingen en lonen op bedrijfs-/sectorniveau