Rijnstate Ziekenhuis: coronavaccinatie ook voor HR een megaklus

Op de muziek van ‘Sexual Healing’ en ‘Superfreak’ kreeg de eerste ic-verpleegkundige van het Rijnstate Ziekenhuis begin januari het vaccin toegediend. In de prikruimte stond de radio hard, meldt De Gelderlander die verslag doet van het moment suprême. ‘Dat doen we om een ontspannen sfeer te creëren’, vertelt HR-manager Maaike Blom vanuit haar thuiskantoor. Van haar 5500 ziekenhuis-collega’s zijn er inmiddels ruim achthonderd gevaccineerd. Als eerste is gekozen voor medewerkers van de intensive care, COVID-afdelingen, eerste hulp en ambulancepersoneel.

Mede onder leiding van Maaike Blom is de coronavaccinatie in korte tijd op poten gezet. Een megaklus, temeer omdat de discussie over de vraag wel/niet vaccineren nogal beladen is. ’Bij zo’n complex vraagstuk is belangrijk dat we met alle geledingen van ons ziekenhuis goed in contact blijven. Daarom hebben we een moreel beraad gehouden met een gemêleerd gezelschap – van de bedrijfsarts tot een lid van de Raad van Bestuur, personeelszaken en de Verpleegkundige Adviesraad.’

Heeft het moreel beraad veel opgeleverd?

‘Ja, het is een goede manier om met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens te bepalen welke strategie je kiest. Voor ons als werkgever stond wel buiten kijf dat we vaccinatie van zo veel mogelijk mensen willen stimuleren. Maar van belang is om goed te luisteren wat de verschillende meningen en emoties zijn, zodat je daar in je informatievoorziening op de juiste toon op kunt ingaan. In 2019 hadden we een moreel beraad over het griepvaccin. Medewerkers die zich lieten inenten, konden een dinerbon krijgen. Dat was een succesvolle actie, maar we zien nu liever dat mensen kiezen voor vaccinatie met een intrinsieke motivatie; voor hun eigen veiligheid en die van anderen.’

‘Bij zo’n complex vraagstuk is belangrijk dat we met alle geledingen van ons ziekenhuis goed in contact blijven.’

Maaike Blom

Met welk dilemma worstel jij vooral?

‘Hoe zorg je dat je mensen de ruimte geeft hun persoonlijke afweging te maken, maar toch de belangen van het ziekenhuis in de gaten houdt? Wij zijn er om kwetsbare mensen te helpen, dus moeten we zo goed mogelijk beschermd zijn. We willen en kunnen medewerkers niet verplichten zich te laten vaccineren, maar hier zit wel een spanningsveld.

‘We willen medewerkers de gelegenheid geven hun afweging te maken op basis van feitelijke informatie. Daarom hebben we bijvoorbeeld webinars georganiseerd waarin onze specialisten uitleg geven en ingaan op vragen van medewerkers. De live-uitzending is goed bekeken. Verder beantwoorden we de meest gestelde vragen over corona via ons intranet. Deze aanpak – informeren en overleggen – bleek succesvol.’

Al was de voorbereiding een megaklus, de eerste vaccinatieronde is in tweeëneenhalve dag gepiept. Het wachten is nu op vaccins voor het overige personeel. Begin februari zijn wel al 750 huisartsen uit Arnhem en omgeving langsgekomen voor een prik. ‘We zijn met de GGD in gesprek of we meer voor de regio kunnen betekenen.’

Middenin haar verhaal valt Maaike Blom stil. ‘Mijn dochter vertelt net dat een vogel het huis is binnengevlogen’, zegt ze even later. ‘Ik hoop niet dat de kat hem te pakken krijgt. Na ons interview ga ik kijken. Dat kan je allemaal overkomen als je thuiswerkt!’

Als een klein deel van het personeel niet wil worden gevaccineerd, hoe kun je daar dan beleid op maken?

‘Volgens de privacyvoorschriften van de AVG registreren wij niet wie wel of niet worden gevaccineerd. Het is wel een lastig dilemma waar nog geen landelijk beleid over is opgesteld. Wij staan hoe dan ook in voor maximale beschermingsmiddelen. Over de vraag hoe we hier als ziekenhuis mee moeten omgaan, hebben we advies gevraagd van de inspectie.’

Kan HR dat extra werk wel aan?

‘We hebben het zeker druk met onze 55 mensen. Maar we leveren wel een teamprestatie en de onderlinge verbondenheid is groot. HR speelde de afgelopen tijd ook een grote rol bij de uitkering van de zorgbonus, het ondersteunen van allerlei personele capaciteitsvraagstukken en het uitgeven van de werkgeversverklaring in verband met de avondklok.

‘Zo doen zich telkens andere vraagstukken rondom corona voor. Voor medewerkers die hun kinderen acuut van school moeten halen vanwege gezondheidsklachten zijn we nu aan het kijken hoe we in die situaties als werkgever ondersteunen. En we zijn in 2020 begonnen met de campagne ‘Aandacht voor jou’. Daarmee willen we mensen ondersteunen om in deze hectische periodes zo aangenaam mogelijk te werken. We regelen bijvoorbeeld korte massages op de werkplek. Er komen soep en gezonde snacks naar de afdelingen, zodat medewerkers zich niet eerst uit hun beschermingspak hoeven te hijsen als ze iets willen eten of drinken. En er staan smoothie-apparaten en extra watervoorzieningen, omdat die pakken erg warm zijn.’

Wanneer krijg jij het vaccin?

‘Ik ben een van de laatsten in de rij, maar dat vind ik volkomen terecht. Laten mijn collega’s die met patiënten werken en kwetsbare mensen maar voorgaan.’

Opeens realiseert Maaike Blom zich dat de vogel nog steeds rondfladdert in haar huis. ‘Ik ga hem snel redden.’