Moet je rouwverlof geven voor een overleden kat?

Rouwverlof bestaat wel, maar het is niet vastgelegd in een wettelijke regeling. In sommige cao’s is rouwverlof wel geregeld, maar voor zover ik weet niet voor huisdieren. Sommige bedrijven hebben rouwverlof ook wel in hun arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek opgenomen.

Vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overwogen om rouwverlof een wettelijke basis te geven. Zij kwam tot de conclusie dat het lastig is om een uniforme regeling te maken. De manier waarop mensen omgaan met verlies is zo verschillend. Waar de ene dagenlang lusteloos in bed ligt, gaat een ander juist het liefst zo snel mogelijk weer aan de slag. Veel zal bijvoorbeeld ook afhangen van de persoon die is overleden, van de band die de werknemer met diegene had en van de omstandigheden waaronder iemand is overleden.

Juist omdat het verlies van een dierbare en de verwerking daarvan voor iedereen anders is, is het vooral belangrijk om als werkgever het gesprek met de werknemer aan te gaan. Hoe is het met hem? Waar heeft hij behoefte aan? En geef hem – eventueel in overleg met de bedrijfsarts – de ruimte die nodig is. Dat zou je volgens mij ook moeten doen als een medewerker veel verdriet heeft vanwege het verlies van zijn huisdier.