Kan een werknemer weigeren werk uit te voeren dat niet is opgenomen in de functieomschrijving?

Functie CHRO

Wij werken in een klein team, daardoor komt het wel eens voor dat medewerkers even moeten helpen met iets tillen, een gevallen kopje moeten opruimen of een pakketje moeten ophalen bij een pick-up-point. Iedereen draagt zijn steentje bij, op één medewerker na. Hij roept dan “dat staat niet in mijn functieomschrijving dus je kunt me niet dwingen”. Klopt het wat hij zegt?

Het antwoord van Edith van Schie

Nee, dat klopt niet. Als werkgever heb je instructierecht. Dat betekent dat je als werkgever bepaalt hoe de werkzaamheden gedaan moeten worden en welke taken en opdrachten werknemers moeten uitvoeren. Een werknemer is op grond van dit instructierecht in principe verplicht om te doen wat zijn werkgever van hem vraagt. Ook als dat niet in zijn functieomschrijving staat.

Dat betekent uiteraard niet dat een werkgever zomaar alles van zijn medewerkers kan vragen. Opdrachten die in strijd zijn met wet- en regelgeving hoeft een werknemer niet uit te voeren. Ook gevaarlijke en onmogelijke opdrachten mag een werknemer weigeren. Dat geldt ook voor rotklusjes die de werkgever opdraagt om zijn werknemer (weg) te pesten. Maar opdrachten die nodig zijn voor een goede en normale bedrijfsvoering, zoals helpen met iets tillen, iets opruimen of een pakketje ophalen, mogen werkgevers wel degelijk van hun medewerkers vragen.

Desondanks is ‘staat niet in mijn functieomschrijving’ commentaar dat werkgevers vaker te horen krijgen als een werknemer ergens geen zin in heeft. Dat zou je kunnen ondervangen door in de functieomschrijving op te nemen dat de werknemer alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden moet verrichten.