Zijn ‘wachtdagen’ nog van deze tijd?

Wachtdagen

Wachtdagen houden in dat zodra een werknemer zich ziekmeldt, de werkgever over de eerste één of (maximaal) over de eerste twee dagen geen loon hoeft te betalen. De achterliggende gedachte van deze wachtdagen is – of was – voorkomen van een deel van kort ziekteverzuim. De werknemer moet zich ’s ochtends dan niet alleen afvragen of hij zich wel fit genoeg voelt om op te staan en om naar zijn werk te gaan. Hij moet zich ook afvragen of hij zich zó slecht voelt dat het hem één of twee dagen loon waard is om thuis te blijven. Het idee is dat de werknemer extra wordt geprikkeld om te gaan werken. Oók als hij zich niet topfit voelt.

Schaduwzijde

Maar het hanteren van wachtdagen heeft ook een schaduwzijde. En deze schaduwzijde kan je in de huidige tijd lelijk in de staart bijten. Want als medewerkers in deze tijd met een beetje verhoging, een beetje een snotneus of een beetje keelpijn toch maar naar het werk gaan, dan is dat nogal een risico. Als hij achteraf toch corona blijkt te hebben, dan zal iedereen met wie hij contact heeft gehad in quarantaine moeten. Zijn collega’s zullen dan dus in elk geval een paar dagen niet op het werk kunnen verschijnen. Maar je zult ook je klanten en relaties met wie de werknemer in aanraking is geweest moeten bellen dat ze in quarantaine moeten. Niet de beste reclame voor je onderneming.

In de huidige tijd is het hanteren van wachtdagen dus geen goed idee als werknemers hun werkzaamheden op het bedrijf moeten doen. Werknemers moeten in deze tijd júist gestimuleerd worden om thuis te blijven als ze ook maar de geringste klachten hebben.

Thuiswerkers

Hoewel het bezwaar van het aansteken van collega’s, relaties en klanten met corona bij thuiswerkers natuurlijk niet aan de orde is, zijn wachtdagen naar mijn idee ook voor de huidige thuiswerkers nodig. De meeste mensen die thuiswerken zullen al niet heel snel verzaken als ze niet helemaal topfit zijn. Maar als ze zich echt niet goed voelen, dan zou de factor geld geen rol moeten spelen om wel of niet aan het werk te gaan. De vraag is natuurlijk ook wat het nut ervan is. Als iemand eigenlijk te ziek is om te werken maar desondanks achter de computer kruipt, dan vraag ik me af hoe productief diegene is.

Post corona

Misschien zijn wachtdagen iets om ook post corona in heroverweging te nemen. Is het niet achterhaald om als werkgever te willen dat snotterende werknemers op hun werk verschijnen? Maar er zit ook nog een ander aspect aan de wachtdagen dat averechts werkt. Want als een werknemer met wachtdagen eenmaal heeft besloten dat hij te ziek is om te werken en de wachtdag of wachtdagen voor lief neemt, dan is de kans groot dat hij langer afwezig is. Enerzijds omdat hij (te) lang heeft gewacht met zich ziekmelden, waardoor zijn herstel waarschijnlijk langer duurt. Maar anderzijds zullen sommige werknemers die de eerste één of twee dagen van hun ziekte zelf hebben moeten betalen, toch maar wat langer dan echt nodig zullen uitzieken omdat ze na hun wachtdagen wel gewoon loon tijdens ziekte uitbetaald krijgen.

Opschorten of stopzetten

Hoe werkt dat dan als je een wachtdagenregeling wilt opschorten of stopzetten?

Aangezien het opschorten of stopzetten van een wachtdagenregeling in het voordeel van werknemers is, zullen werknemers daar geen bezwaar tegen hebben. Je kunt daardoor als onderneming simpelweg bepalen en communiceren dat de wachtdagenregeling is opgeschort – bijvoorbeeld “in verband met de huidige coronapandemie en tot nader order”. Of je kunt bepalen en communiceren dat de onderneming “in verband met voortschrijdend inzicht heeft besloten om de wachtdagenregeling per direct te beëindigen”.

Ondernemingsraad

Let op want de ondernemingsraad heeft officieel wel instemmingsrecht als het gaat om het wijzigen van een regeling met betrekking tot het ziekteverzuim. Al zal de ondernemingsraad weinig bezwaren hebben tegen het (tijdelijk) afschaffen van een wachtdagenregeling, hebben ze daar officieel wel een stem in.