Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens ouderschapsverlof?

Het antwoord van Edith van Schie

Tijdens het geboorteverlof heeft de werknemer in de eerste week recht op loon en in de daaropvolgende weken recht op een uitkering van UWV. Zowel de eerste als de daaropvolgende weken partnerverlof bouwt de werknemer vakantiedagen op.

Bij het ouderschapsverlof ligt het eraan of het verlof dat hij opneemt betaald is of niet. Sinds afgelopen augustus kunnen werknemers met een kind dat jonger is dan 1 jaar, maximaal 9 maal de wekelijkse arbeidsduur, betaald ouderschapsverlof opnemen. Als deze medewerker bijvoorbeeld 32 uur per week zou werken, dan kan hij dus maximaal (32×9=) 288 uur betaald ouderschapsverlof opnemen. Die uren moet hij opnemen voordat het kind 1 jaar oud is. Het ouderschapsverlof wordt door UWV betaald en de werknemer krijgt 70% van het loon (tot maximaal het maximum dagloon). Als het gaat om dit betaalde ouderschapsverlof, dan loopt de opbouw van vakantiedagen voor 100% door. Dat geldt in elk geval voor de wettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen zouden andere afspraken gemaakt kunnen zijn of kunnen staan in de toepasselijke cao.

Na het betaalde ouderschapsverlof heeft een werknemer met een kind tot 8 jaar ook nog aanspraak op onbetaald ouderschapsverlof. Over het onbetaalde deel van het ouderschapsverlof worden geen vakantiedagen opgebouwd, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.